Nieuws

Nieuwjaarsrede van de Voorzitter

Beste ereleden, leden van verdienste, leden, sponsoren, supporters en sympathisanten van Drenthina.

Geen nieuwjaarsreceptie dit jaar. In plaats daarvan een geschreven tekst om u allen een goed, sportief, vooral gezond en een veel gezelliger 2021 te wensen.

Het was een bijzonder jaar, 2020. Alles waaraan we zo gewend waren werd anders.
We begonnen nog ‘gewoon’ maar we werden snel ingehaald door de tijd.
Geen afgeronde competities, geen toernooien en een dicht Clubhuis.
Geen vrijheid om te doen wat je eigenlijk zou willen doen.
En dat in een jaar waarin we 75 jaar vrijheid zouden willen en moeten vieren.
Heel bijzonder en in ons 73-jarig bestaan nog nooit eerder voorgekomen.

Vorig jaar op onze Nieuwjaarsreceptie zat het Clubhuis met een kleine 100 man (en vrouw) tjokvol.
Een nu onvoorstelbaar aantal. We hebben toen ingezet op saamhorigheid en teamgevoel.
Voor dit jaar kunnen we daar verenigingsgevoel aan toe gaan voegen.

Samen zullen we dit jaar voorzichtig stappen moeten zetten naar een terugkeer
naar hetgeen we zo gewend zijn.
Samen zullen we ervoor moeten zorgen dat we onze club overeind houden.
Het zal met de nodige horten en stoten gaan, maar ik heb er alle vertrouwen in dat het ons zal lukken.
De huidige Corona-crisis is als een storm. Hevig en heftig en als je er middenin zit dan moet je
alle zeilen bij zetten om er doorheen te komen.
Het zal dingen vernielen die opnieuw opgebouwd moeten worden.
Een vereniging is als het klimaat, lange termijn, veel minder intens en, als de storm is overwonnen, blijvend.

2021 zal dan ook het jaar van herstel worden. Daar hebben we u allemaal voor nodig.
De saamhorigheid die velen van u hebben getoond geeft ons moed.
Dank aan de sponsoren die ons niet de rug hebben toegekeerd maar de club trouw zijn gebleven.
Dank aan de leden die niet de weg van de minste weerstand hebben gekozen door het lidmaatschap te beëindigen. Dank aan de spelers van de selectie voor hun belronde voor de oliebollen actie, het opzetten van een heuse Corona-quarantaine-quiz.
Dank aan alle trainers die onder moeilijke en ongewone omstandigheden trainingen hebben laten doorgaan. Dank aan de mannen van de maandagochtendploeg en de mannen van
het ‘oud-papier’ voor het vele werk dat is verricht (bijna een container per dag zo langzamerhand).
Het helpt de club aan de nodige financiële middelen nu de inkomsten uit de kantine en
de toernooien (G-toernooi, HH-Cup) uitgebleven zijn.
Dank aan allen die meegeholpen hebben de oliebollenactie, in een totaal andere vorm en veel minder sociaal en gezellig als voorheen, tot een succes te maken.
Dank aan de mannen die het spelershome/ontvangstruimte een facelift (nog niet helemaal klaar,
maar al o zo mooi) hebben gegeven. Dank aan hen die de handen, op welke manier dan ook,
uit de mouwen hebben gestoken om de basis te leggen voor een frisse start in 2021.
Mooi om te zien.

Laten we hopen dat we ergens in maart weer gaan opereren als een echte voetbalclub.
Trainen en spelen zonder rekening te houden met anderhalve meter.
Het clubhuis weer open kan voor het sociale contact, het leggen van een kaartje, de gezelligheid en evalueren van wedstrijden. En natuurlijk een biertje in de derde helft. Ik kijk er erg naar uit. 

Op naar een veel beter en vooral veel gezelliger 2021. Geen heel gewaagde voorspelling denk ik.

Tot snel op de ‘Oude Ros’

Eén voor allen, allen voor één en met z’n allen voor de club!

Uw voorzitter.