Nieuws

We mogen weer trainen...........

Jongens, meisjes, trainers, leiders, ouders, verzorgers,

We mogen weer trainen!

Dinsdagavond 21 april gaf Premier Rutte, in zijn wekelijkse persconferentie, aan dat de ‘Corona’ maatregelen op sommige vlakken versoepeld gaan worden. Voor de sport betekent dat, dat er door de Jeugd, onder strenge voorwaarden, weer getraind mag worden.

Uiteraard staat de gezondheid van iedereen ook bij Drenthina voorop.

Wij zullen dan ook altijd de adviezen en richtlijnen van de Overheid, het RIVM en de Gemeente Emmen volgen.

Met ingang van Woensdag 29 april 2020 kunnen onze Jeugdteams weer komen trainen op de velden van “de Oude Ros”.

Wij kunnen ons voorstellen dat iedereen hier blij en enthousiast van wordt en staat te trappelen om weer te beginnen. We zullen ons echter wel aan een aantal regels moeten houden. Het is voor iedereen nieuw en het zal voor iedereen wennen zijn, dus wees gedisciplineerd en houd je aan de regels en aanwijzingen van de trainers, leiders, toezichthouders en bestuursleden.

Ten eerste gelden bij Drenthina uiteraard de Basisregels tot 20 mei 2020:

 1. Blijf zoveel mogelijk thuis
 2. Werk zoveel mogelijk thuis
 3. Sport zoveel mogelijk alleen, maak er geen (gezins)uitje van
 4. Houd 1,5 m. afstand
 5. Was je handen zoveel mogelijk

Vervolgens de specifiekere regels met betrekking tot het trainen:

 1. Jeugd O7 tot en met Jeugd O13; sporten in groepsverband toegestaan m.i.v. 29 april
 2. Partijspel mag maar alleen onderling, geen competitie, geen reizen
 3. Thuis douchen
 1. Geen ouders langs de kant

Voor oudere jeugd:

 1. Jeugd O14 tot en met Jeugd O19; sporten in groepsverband met in acht nemen 1,5 m. regels
 2. Geen partijspel, geen competitie, geen reizen
 3. Thuis douchen
 4. Geen ouders langs de kant

Voor Drenthina:

 1. Het Clubhuis is gesloten
 2. Kleedkamers blijven gesloten, thuis aankleden en douchen
 3. Er zal één kleedkamer open zijn voor toiletgebruik
 4. Ouders niet langs de kant, 1,5 m. regels in acht nemen
 5. Trainen mag, kan maar altijd op basis van vrijwilligheid uiteraard, voelt het niet goed, kom dan niet
 6. Ben je niet fit of verkouden, blijf thuis
 7. Neem je eigen fles/bidon water mee. Zet jouw naam op de fles/bidon
 8. Trainingstijden blijven ongewijzigd
 9. Houd je aan het trainingsschema, train op de aangewezen plek en niet ergens anders
 10. De trainingsvelden zijn ingezaaid, er wordt gebruik gemaakt van Veld 1, Veld 2, Veld 4 en de zijstroken bij de kleedgebouwen
 11. Trainers en Leiders krijgen separaat nog een brief met instructies en veldindeling
 12. Geen handen schudden, geen aanrakingen, geen knuffels, geen lichamelijk contact
 13. Heeft u vragen of wilt u nadere informatie dan kunt u terecht bij de voorzitter van het Jeugdbestuur, Rienk Gernaat (06-12520158) en/of de voorzitter van de v.v. Drenthina, Willem Jan Alders (06-54312789)
 14.  

Alles is uiteraard onder voorbehoud van veranderingen in regelgeving, advies of aanwijzingen van de Overheid, het RIVM of de Gemeente Emmen.

Nogmaals deelname aan trainingen is uiteraard geheel op vrijwillige basis.

Veel voetbalplezier, houd je aan de afspraken, houd vooral rekening met elkaar en blijf gezond!

Eén voor allen, allen voor één en met z’n allen voor de club!

 

Namens het bestuur, Willem Jan Alders, voorzitter vv Drenthina