Nieuws

Stand van zaken oliebollenactie 2019!

Beste leden.

Het is begin december en wij willen u graag even op de hoogte brengen van de stand van zaken met betrekking tot onze oliebollenactie. De voorbereidingen zijn in volle gang. 

Deze week ontvangen alle leden persoonlijk een brief met de oproep om per lid minimaal 2 zakken oliebollen voor de club te verkopen. Bij de brief is ook een bestellijst gevoegd.

Er zijn inmiddels 3 bakploegen geformeerd. Onze oproep om zich te melden als vrijwilliger bij het bakken van de oliebollen leidde ertoe dat zich 30 personen hebben aangemeld om mee te doen. Geweldig!

Op 30 december om 07.00 uur zal door de 1e bakploeg begonnen worden met het bakken van de oliebollen. De 2e ploeg lost de 1e ploeg om 14.00 uur af waarna de laatste bakploeg op 31 december 0m 07.00 uur zal beginnen te bakken.

Wij hopen ook dat zich nog een aantal personen melden om de bestellingen op oudejaarsdag rond te brengen.
De ingrediënten voor het bakken van 12.000 oliebollen zijn besteld.

De deelnemers van de dagbestedingsgroep van Cosis hebben geholpen met het vullen van 1200 zakjes poedersuiker. Super jongens en meisjes, heel erg bedankt!

De kantine en de kleedkamers zullen maandag 16 december voor het bakken worden ingericht.
De kleedkamers voor het bakken en de kantine voor de verkoop.
Bent u allen op de hoogte.

Het is nu aan U, de leden, om ons doel van 12.000 oliebollen (1200 zakken) te verkopen.


Namens de organisatie,

Henk Haandrikman (opperbakker)

Willem Jan Alders (voorzitter)