Nieuws

In Memoriam: Bé Westera

De laatste jaren hebben we Bé minder vaak op de “Oude Ros” gezien dan hij en wij zouden hebben gewild, zijn gezondheid liet het niet meer toe. Vroeger was hij er echter des te meer. In zijn jongere jaren maakte Bé deel uit van de lagere seniorenelftallen van Drenthina. Stille getuige hiervan is de kampioensfoto van het derde uit 1960. De meesten van ons zullen zich Bé echter herinneren als bevlogen en betrokken voorzitter van de Jeugdcommissie. Vanuit deze hoedanigheid maakte hij ook vele jaren deel uit van het bestuur. In de jaren ’70, ’80 en ’90 van de vorige eeuw stond hij pal voor de belangen van de Jeugdafdeling van Drenthina.

Hij stak zijn mening daarbij nooit onder stoelen of banken maar stond, uiteraard, ook altijd open voor de mening en visie van anderen. Alle jongens (voetballende meisjes waren er in die tijd bij Drenthina nog niet) moesten met plezier kunnen voetballen. Daar maakte hij zich sterk voor. Tijdens zijn werkzame leven was Bé onderwijzer aan de Groen van Prinsterer-school. Hij heeft zo heel wat kinderen de weg naar de “Oude Ros” gewezen.

Bé is 80 jaar geworden.

Het past ons Bé te danken voor zijn onbaatzuchtige inzet gedurende zeer vele jaren, met name voor de Jeugd van Drenthina. Wij wensen zijn familie en naasten heel veel sterkte met het dragen van dit grote verlies.

Bestuur vv Drenthina.  

Er is gelegenheid om het condoleanceregister te tekenen op donderdag 14 juni van 20.00 – 21.00 uur, in de aula van DLE, “Oeverse Bos” te Emmen. De crematie zal in besloten kring plaats vinden.