Nieuws

Contributieverhoging 2020/2021

CONTRIBUTIEVERHOGING SEIZOEN 2020-2021

In de algemene ledenvergadering van 6 november 2019 zijn de leden akkoord gegaan met het voorstel van het bestuur om de contributie m.i.v. 1 juli 2020 te verhogen. Na 4 jaren geen verhoging te hebben doorgevoerd zijn de tegenvallende inkomsten bij de vereniging bij met name het oud papier er de oorzaak van dat een verhoging noodzakelijk is.

De contributie bedragen m.i.v. 1 juli 2020 zijn dan als volgt:

Senioren                     € 190 per jaar

JO-13 t/m JO-19         € 173 per jaar

JO-8 t/m JO-12           € 154 per jaar

JO-7                            € 135 per jaar

NSP                             €   50 per jaar

Donateurs                   €   35 per jaar

35+ (7 x 7)                   €  75 per jaar

Zaal (geen veld)          € 160 per jaar

Zaal (ook veld)            € 280 per jaar

Naast de maand betalers wordt de contributie per kwartaal geïnd in de maanden juli – oktober – januari en april.

Namens het bestuur,

H. Schulting, penningmeester