Nieuws

UITGESTELD: Buitengewone Ledenvergadering Supportersvereniging “Groen-Wit”

DEZE VERGADERING IS TOT NADER ORDER UITGESTELD


Het bestuur van de supportersvereniging “Groen-Wit” roept haar leden op voor een Buitengewone Ledenvergadering. Deze vergadering zal worden gehouden op Woensdag 18 maart 2020 in het Clubhuis van de vv Drenthina. Aanvang 19.30 uur.

Reden van het beleggen van deze vergadering is gelegen in het feit dat het penningmeesterschap, recent, door de heer T. Katerberg is neergelegd. Het bestuur heeft, tot op heden, geen vervanger kunnen en vinden en wil van de leden weten of er nog voldoende draagvlak is om de supportersvereniging voort te zetten of dat er wellicht besloten moet worden om de vereniging, hoe spijtig ook, op te heffen.

Gezien de ontstane situatie, heeft het bestuur van de supportersvereniging “Groen-Wit” besloten haar functie, per 18 maart 2020, neer te leggen.

Ad Interim zal het bestuur haar taken tot het einde van het seizoen voortzetten.

Voldoende reden voor eenieder om aanwezig te zijn op de vergadering.

Niet leden zijn welkom de vergadering bij te wonen indien zij belangstelling hebben voor een bestuursfunctie.

Mocht u behoefte hebben aan informatie of mocht u zich aan willen melden voor het bijwonen van de vergadering, dan kan dit bij:

Henk Winters, 06-21460409 en/of
Hennie In ’t Veld, 06-36285157

Bestuur supportersvereniging “Groen-Wit”.