Nieuws

Herhaalde oproep!! - Vacature Penningmeester!!

is de voetbalvereniging Drenthina per direct op zoek naar een kandidaat voor de functie van Penningmeester.

Het bestuur zoekt daarom iemand die ervaring en/of affiniteit heeft met de financiële gang van zaken binnen een vereniging. De Penningmeester maakt uit hoofde van zijn functie ook deel uit van het dagelijks bestuur van de vereniging.

Taken:

  • Verantwoordelijk voor een goede financiële bedrijfsvoering
  • Facturatie en incasso contributies en sponsorgelden
  • Draagt in samenwerking met de penningmeester van de Commissie Clubhuis, zorg voor een goed beheer van de Clubhuis-inkomsten
  • Voert, na goedkeuring van het bestuur, samen met het bestuurslid Technische Zaken en/of de Voorzitter, gesprekken met trainers, verzorgers en overige medewerkers met een financiële vergoeding. Tekent, na goedkeuring van het bestuur, de contracten van medewerkers met een financiële vergoeding.
  • Is verantwoordelijk voor het betalingsverkeer van de vereniging en is daarvoor geautoriseerd voor de bankrekeningen
  • Doet voorstellen hoe met het vermogen van de vereniging kan/moet worden omgegaan
  • Dient een jaarbegroting, ter goedkeuring, in bij het bestuur
  • Bewaakt de begroting en signaleert afwijkingen en kan voorstellen doen voor tussentijdse wijzigingen
  • Informeert het bestuur maandelijks over de financiële stand van zaken aan de hand van een financiële rapportage
  • Tekent na goedkeuring van het bestuur, samen met de voorzitter, sponsorcontracten

Het betreft hier een vrijwilligersfunctie.

Heeft u interesse in deze mooie en uitdagende functie bij onze prachtige club, laat het ons weten via bestuur@drenthina.nl.