Corona

Hieronder hebben wij de actuele richtlijnen m.b.t. het Corona Virus,  d.d. 14 december 2020, gepubliceerd.
Graag deze regels goed doorlezen voor een ieder die het sportpark van Drenthina betreed.
Deze regels gaan in vanaf 14 december 22:00.

Actuele richtlijnen 14 december 2020.
Dank voor ieders medewerking hierin,

Het Bestuur.