Corona

Hieronder hebben wij de actuele richtlijnen m.b.t. het Corona Virus, d.d. 25 september 2021, gepubliceerd.
Graag deze regels goed doorlezen voor een ieder die het sportpark van Drenthina betreed.
Deze regels gaan in vanaf 25 september 2021.

Actuele richtlijnen 25 september 2021
Dank voor ieders medewerking hierin,

Het Bestuur.