Corona

Hieronder hebben wij de actuele richtlijnen m.b.t. het Corona Virus,  d.d. 15 mei 2021, gepubliceerd.
Graag deze regels goed doorlezen voor een ieder die het sportpark van Drenthina betreed.
Deze regels gaan in vanaf 15 mei 2021.

Actuele richtlijnen 15 mei 2021
Dank voor ieders medewerking hierin,

Het Bestuur.