Lidmaatschap

Lidmaatschap vv Drenthina
Het lidmaatschap bij de vv Drenthina wordt aangegaan voor een volledig seizoen. Elk seizoen loopt van 1 juli tot en met 30 juni. Nieuwe E- en F-junioren kunnen gebruik maken van een proefperiode van 2 maanden.

Lid worden / proeftraining
Wil je een proeftraining mee doen en/of lid worden van Drenthina kun je contact opnemen met één van de volgende coördinatoren:

Senioren (m+v) : de secretaris Gerrit Kloosterman, tel. (0591) 313748 
G-voetballers: Truus Busscher 06-38217210 
Geboren tussen 1997 en 2004 : jeugdcommissie@drenthina.nl
Geboren tussen 2005 of later: vacant, mail naar jeugdcommissie@drenthina.nl

Aanmelden als lid
Klik hier om ons aanmeldformulier te downloaden

Het formulier verzenden naar/inleveren bij de secretaris: 

Gerrit Kloosterman 
Venkel 21 
7891 DZ 
Klazienaveen 
E-mail: g.kloosterman@drenthina.nl

Wijzigingen:
Wanneer er wijzigingen plaatsvinden in uw persoonlijke gegevens dit graag doorgeven via g.kloosterman@drenthina.nl. Dit geldt voor adresgegevens, verandering bankrekeningnummers, e-mailadres of overige gegevens.

Gezinskorting
Een gezin met 3 of meer kinderen spelend in de jeugd kan gebruik maken van een gezinskorting. Voor informatie hierover kunt terecht bij de contributieadministrateur.

Contributie-achterstand, en dan?
Indien voetbalvereniging Drenthina wordt geconfronteerd met leden, die een contributieachterstand hebben opgelopen, hanteert het de volgende stappen: 
  • Leden met een contributieachterstand van een kwartaal ontvangen een schriftelijke herinnering van de penningmeester/contributieadministrateur om alsnog binnen drie weken na dagtekening van deze herinnering aan hun verplichtingen te voldoen.
  • Is de contributieachterstand na drie weken niet voldaan, dan wordt een speelverbod opgelegd en de spelerspas ingenomen van het desbetreffende lid tot het moment dat de betaling is voldaan.
Mocht u dringende redenen hebben waardoor de contributie niet op tijd kan worden voldaan dan kunt u altijd contact opnemen met de penningmeester om eventueel een regeling te treffen. Uiteraard zal dit discreet worden behandeld.
 
Opzegging lidmaatschap:
De opzeggingstermijn is 4 weken. Uiterlijk 31 mei dient het lidmaatschap te worden opgezegd. Het opzeggen van uw lidmaatschap kan alleen schriftelijk of via e-mail : g.kloosterman@drenthina.nl Het opzeggen van uw lidmaatschap ontslaat u niet van uw betalingsverplichting. U bent en blijft de contributie voor een volledig seizoen verschuldigd. Voor opzeggingen na 31 mei geldt dat ook voor het daarop volgend seizoen de contributie verschuldigd is. Bij tussentijdse overschrijving of omstandigheden welke het voetballen onmogelijk maken kan het bestuur beslissen om afwijkingen op deze regel toe te staan.