Lidmaatschap

Lidmaatschap vv Drenthina
Het lidmaatschap bij de vv Drenthina wordt aangegaan voor een volledig seizoen.
Elk seizoen loopt van 1 juli tot en met 30 juni. 
Nieuwe JO9 en JO11-spelers kunnen gebruik maken van een proefperiode van 2 maanden.

Lid worden / proeftraining
Wil je een proeftraining mee doen en/of lid worden van Drenthina kun je contact opnemen met één van de volgende coördinatoren:

Senioren (m+v) : de secretaris Dick Wiegers, tel. 06-25368235 
G-voetballers: Truus Busscher 06-38217210 
Geboren tussen 1997 en 2004 : jeugdcommissie@drenthina.nl
Geboren tussen 2005 of later: vacant, mail naar jeugdcommissie@drenthina.nl

Aanmelden als lid
Klik hier om ons aanmeldformulier te downloaden

Het formulier verzenden naar/inleveren bij de secretaris: 

Dick Wiegers 
Burg Tijmesstraat 32
E-mail: secretaris@drenthina.nl  

Wijzigingen:
Wanneer er wijzigingen plaatsvinden in uw persoonlijke gegevens dit graag doorgeven aan de secretaris.
Dit geldt voor adresgegevens, verandering bankrekeningnummers, e-mailadres of overige gegevens.
Graag wijzigingen doorgeven per email via secretaris@drenthina.nl  

Gezinskorting
Een gezin met 3 of meer kinderen spelend in de jeugd kan gebruik maken van een gezinskorting.
Voor informatie hierover kunt terecht bij de contributieadministrateur. 

Contributie-achterstand, en dan?
Indien de vv Drenthina wordt geconfronteerd met leden, die een contributieachterstand hebben opgelopen, hanteert het de volgende stappen:

  1. Leden met een contributieachterstand van een kwartaal ontvangen een schriftelijke herinnering van de penningmeester/contributieadministrateur om alsnog binnen drie weken na dagtekening van deze herinnering aan hun verplichtingen te voldoen.
  2. Is de contributieachterstand na drie weken niet voldaan, dan wordt een speelverbod opgelegd tot het moment dat de betaling is voldaan.

Mocht u dringende redenen hebben waardoor de contributie niet op tijd kan worden voldaan dan kunt u altijd contact opnemen met de penningmeester om eventueel een regeling te treffen. Uiteraard zal dit discreet worden behandeld.

Opzegging lidmaatschap:
De opzeggingstermijn is 4 weken. Uiterlijk 31 mei dient het lidmaatschap te worden opgezegd.
Het opzeggen van uw lidmaatschap kan alleen schriftelijk of via e-mail: secretaris@drenthina.nl
Het opzeggen van uw lidmaatschap ontslaat u niet van uw betalingsverplichting. U bent en blijft de contributie voor een volledig seizoen verschuldigd. Voor opzeggingen na 31 mei geldt dat ook voor het daaropvolgend seizoen de contributie verschuldigd is.

Bij tussentijdse overschrijving of omstandigheden welke het voetballen onmogelijk maken kan het bestuur beslissen om afwijkingen op deze regel toe te staan.

Contributie
Een verhoging van de contributie wordt alleen door een besluit van de algemene ledenvergadering doorgevoerd. De contributie is een jaarcontributie. Deze wordt in 4 termijnen automatisch geïncasseerd. Bij het niet of niet volledig nakomen van de betalingsverplichting (storno bv), zal de vereniging een verzoek tot betaling doen. Indien er geen betaling volgt zal een speelverbod opgelegd worden. De contributie is inclusief de KNVB-bijdrage.