Contributie

Contributie:
De hoogte van de contributie kan elk jaar automatisch worden verhoogd met het CBS prijsindexcijfer.
Een extra verhoging wordt alleen door een besluit van de algemene ledenvergadering doorgevoerd.

Naast de maand betalers wordt de contributie per kwartaal geïnd in de maanden juli – oktober – januari en april. Bij het niet of niet volledig nakomen van de betalingsverplichting (storno bv), zal de vereniging een verzoek tot betaling doen.
Indien er geen betaling volgt zal de spelerspas worden ingenomen en kan er niet meer gevoetbald worden.

De contributie is inclusief de KNVB-bijdrage en ledenpas.

Voor jeugdleden geldt een bijdrage voor het kledingfonds.

CONTRIBUTIEVERHOGING SEIZOEN 2020-2021

In de algemene ledenvergadering van 6 november 2019 zijn de leden akkoord gegaan met het voorstel van het bestuur om de contributie m.i.v. 1 juli 2020 te verhogen. Na 4 jaren geen verhoging te hebben doorgevoerd zijn de tegenvallende inkomsten bij de vereniging bij met name het oud papier er de oorzaak van dat een verhoging noodzakelijk is.

De contributie bedragen m.i.v. 1 juli 2020 zijn dan als volgt:

v.v. Drenthina hanteert de volgende contributiebedragen per jaar:

Senioren € 190,00  
JO-13 t/m JO-19 € 173,00  
JO-8 t/m JO-12 € 154,00  
JO-7   € 135,00  
Niet Spelend Lid  € 50,00 wordt per jaar geïnd
Zaalvoetbal (tevens veldvoetbal)  € 280,00  
Zaalvoetbal (geen veldvoetbal)   € 160,00  
35+ (7x7)  € 75,00 wordt per jaar geïnd
Donateurs    € 35,00 wordt per jaar geïnd


Voor de JO7 t/m JO19 wordt er een wedstrijdtenue ter beschikking gesteld, exclusief kousen.
Nieuwe leden kunnen 1- malig een paar kousen ophalen bij Intersport Emmen middels een bon van de kledingcommissie.

Borg Presentatie pak  € 25,00 éénmalig.

Restitutie borg na inlevering Presentatie pak en betaling van verschuldigde contributie.

Rekening nummer contributie NL 74 RABO 031 70 09 176 t.n.v. vv Drenthina

Henk Brands, contributieadministrateur, 06-22547221  contributie@drenthina.nl