Contributie

Contributie:
De hoogte van de contributie kan elk jaar automatisch worden verhoogd met het CBS prijsindexcijfer. Een extra verhoging wordt alleen door een besluit van de algemene ledenvergadering doorgevoerd.

De contributie wordt in 4 termijnen automatisch geïncasseerd. Bij het niet of niet volledig nakomen van de betalingsverplichting (storno bv), zal de vereniging een verzoek tot betaling doen. Indien er geen betaling volgt zal de spelerspas worden ingenomen en kan er niet meer gevoetbald worden.

De contributie is inclusief de KNVB-bijdrage en ledenpas.

Voor jeugdleden geldt een bijdrage voor het kledingfonds.

v.v. Drenthina hanteert de volgende contributiebedragen per jaar:

Senioren € 169,00  
A/B/C junioren   € 137,00  
D/E/F junioren  € 118,00  
Niet Spelend Lid  € 38,00 wordt per jaar geïnd
Zaalvoetbal (tevens veldvoetbal)  € 253,00  
Zaalvoetbal (geen veldvoetbal)   € 144,00  
35+   € 71,00 wordt per half jaar geïnd
Donateurs    € 22,50 wordt per jaar geïnd

 

Kledingfonds bijdrage € 24,00 per jaar.
Borg presentatiepak  € 25,00 éénmalig.

 

Restitutie borg na inlevering presentatiepak en betaling van verschuldigde contributie.

Rekening nummer contributie NL 74 RABO 031 70 09 176 t.n.v. vv Drenthina

Henk Brands, contributieadministrateur, 06-22547221  contributie@drenthina.nl